Regulamin

Informacje na temat regulaminu przejazdów miedzynarodowych

Regulamin przewozów międzynarodowych Mazurskie Busy

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem przed podróżą

 1. Rezerwację dokonujemy poprzez pełne wypełnienie formularza:
  - imię i nazwisko,
  - adres odbioru (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu i nr mieszkania),
  - adres docelowy (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu i nr mieszkania),
  - data wyjazdu,
  - nr telefonu osoby jadącej.
 2. Rezerwację można złożyć poprzez wysłanie formularza:
  - Smsem na nr tel +48794169909 ; +48577247030
  - email: kontakt@mazurskiebusy.pl
  - Facebook mazurskie busy.
 3. Po weryfikacji danych i zatwierdzeniu rezerwacji otrzymujecie Państwo „POTWIERDZENIE REZERWACJI BILETU” - które jest potwierdzeniem Państwa rezerwacji biletu.
 4. Podczas podroży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i spożywania różnego rodzaju środków odurzających w busie, osoby spożywające alkohol podczas podróży, jak również pod ich wpływem, zostają poproszone o opuszczenie busa na najbliższym parkingu lub przystanku autobusowym, po uprzednim uiszczeniu opłaty za przejazd.
 5. Firma mazurskie busy w celu skrócenia czasu podróży, może przekazać rezerwację innemu współpracującemu przewoźnikowi, lub dokonać przesiadki podczas podróży. Od momentu przekazania lub przesadzenia pasażera, odpowiedzialność za pasażera i jego bagażu przechodzi na współpracującego przewoźnika. Mazurskie busy nie bierą odpowiedzialności za zaistniałe wszelakie sytuacje związane po przesiadce lub przekierowaniu do współpracującego przewoźnika.
 6. 4. Opłatą rezerwacyjną zostaje się obciążony gdy*:
  a) na 24 godz przed wyjazdem, kontakt z pasażerem jest utrudniony (trzykrotny brak odbioru telefonu wskazanego w rezerwacji) skutkuje anulowaniem rezerwacji i nałożeniem opłaty rezerwacyjnej*.
  b) rezerwacja przejazdu zostaje anulowana, zarówno przez rezerwującego czy też z przyczyn technicznych przewoźnika na 24 godziny przed przejazdem, skutkuje nałożeniem opłaty rezerwacyjnej, którą zostaje obciążony anulujący rezerwację*.
  c) rezerwujący przy pełnej rezerwacji biletu nie skorzysta z rezerwowanej usługi*.

*Koszt opłaty rezerwacyjnej wynosi 300 zł lub 60e.

Osoba rezerwująca bilet poprzez jedną z form określonych w wyżej wymienionym regulaminie w pełni akceptuje powyższy regulamin.